Zmeny v Sociálnej poisťovni sa týkajú aj rodičov a poberateľov príspevku na opatrovanie


Vedeli ste, že odvody do dôchodkového systému môže za vás platiť štát ak ste na rodičovskej dovolenke alebo poberáte príspevok na opatrovanie?

Od budúceho roka v tomto systéme nastanú zmeny, ktoré by mali nás mohli odbremeniť od viacerých momentálne platných povinností voči Sociálnej poisťovni.

V súčasnosti systém funguje tak, že ak chcete aby sa Vám obdobie starostlivosti o dieťa zhodnotilo na dôchodok, je potrebné podať do dôchodkového systému prihlášku. Mnohí poberatelia o tom ale nevedia a tak sa o obdobie poistenia ukracujú. Keď napokon zistia, že štát za nich dôchodkové poistenie neplatí automaticky, je už neskoro a spätne sa nie je možné prihlásiť.

Návrh zákona Ministerstva práce plánuje preniesť oznamovaciu povinnosť z občanov na orgány verejnej moci, teda na tie štátne inštitúcie, ktoré majú vedomosť o sociálnom statuse dotknutého okruhu osôb.

Aby ste na dôchodkové poistenie hradené štátom mali nárok, musíte mať trvalý pobyt na území Slovenska, rovnako aj Vaše dieťa, nesmiete byť poberateľom predčasného ani invalidného dôchodku. Rovnako nesmiete mať dôchodkové poistenie ako zamestnanec, dohodár a ani živostník a nesmiete byť v dôchodkovom veku.

Nárok na dôchodkové poistenie hradené štátom má:

– Rodič chorľavého dieťaťa, ktorý sa riadne sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov. Dôchodkové poistenie bude mať odo dňa vzniku potreby riadnej starostlivosti a Sociálna poisťovňa ho prihlási na základe údajov od posudkového lekára, ktorý dieťa vyšetril.

–  Rodič malého dieťaťa, ktorý sa riadne sa stará o dieťa do 6 rokov. Dôchodkové poistenie bude mať od okamihu priznania rodičovského príspevku a túto skutočnosť oznámi Sociálnej poisťovni

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

– Rodinný opatrovateľ, ktorý  poberá peňažný príspevok na opatrovanie, bude mať dôchodkové poistenie odo dňa priznania príspevku a Sociálnej poisťovni to oznámi ÚPSVR.

– Osobný asistent, ktorý vykonáva osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, bude mať ôchodkové poistenie od uzatvorenia zmluvy o výkone osobnej asistencie . Rovnako aj v tomto prípade to ÚPSVR to oznámi Sociálnej poisťovni.

/Zdroj: cas.sk/

 

Píšte nám: ztp@impa.sk

Sledujte náš blog Auto pre ZŤP alebo nás sledujte na facebooku ?

ĎAKUJEME