ŠKODA HANDY ZŤP


IMPA členom projektu ŠKODA Handy ZŤP 

Spoločnosti IMPA Bratislava a IMPA Žilina sú súčasťou siete špecializovaných centier siete ŠKODA Handy ZŤP. Ich pracovníci ponúknu všetky potrebné informácie, služby a plnohodnotnú asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom, vrátane poradenstva pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia.

Predajné miesta ŠKODA Handy ZŤP v Bratislave a Žiline sú vybavené predvádzacími vozidlami ŠKODA, ktoré slúžia ako ukážka svojou úpravou na ručné riadenie pre telesne postihnutých motoristov.

 

IMPA centrá ŠKODA Handy ZŤP sú plne prispôsobené zdravotne hendikepovaným zákazníkom. Majú bezbariérový prístup, preškolený personál a samozrejme nechýba ani trenažér so simuláciou ručného riadenia. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou ušľachtilého programu riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím.“ hovorí Jozef Suroviak, konateľ spoločnosti.


Pracovníci IMPA Bratislava a IMPA Žilina sú zákazníkom plne k dispozícii pri poradenstve v oblasti individuálnych úprav a úprav vozidiel na ručné riadenie. Všetky úpravy a prestavby vozidiel sú na Slovensku homologizované a spĺňajú všetky nároky slovenskej legislatívy.

Úpravy vozidiel pre ZŤP motoristov: ŠKODA Handy ZŤP

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko ponúka program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím ŠKODA Handy ZŤP, s mottom „Zdravotne postihnutí pomáhajú zdravotne postihnutým“.

Zamestnanci centier IMPA v rámci projektu ŠKODA Handy ZŤP ponúkajú:

 • potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom
 • poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia
 • úpravy vozidiel
 • poradenstvo (legislatíva, nároky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • zvýhodnené podmienky pri predaji a popredajných službách
 • náhradné vozidlo pre klienta ZŤP (do 1 roka od zriadenia)
 • trenažér na ručné riadenie

 

Výhody pre držiteľov ZŤP preukazu v ŠKODA Handy centrách:

Predaj vozidiel ŠKODA:

 • zľava 7% z ceny nového vozidla ŠKODA​

Poistenie Allianz:

 • 10% zľava z poistnej sadzby KASKO
 • prednostné vybavenie ZŤP motoristov pri poistnej udalosti

Leasing VWFS:

 • zvýhodnené úročenie
 • nadobudnutie vlastníckeho práva na vozidlo od začiatku
 • variabilná doba trvania od 6 do 72 mesiacov
 • akciové financovanie ŠKODA Kredit 1/3
 • kompletné poistenie HP+PZP+GAP v splátkach
 • exkluzívna služba VWFS asistent​

Úpravy vozidiel​:

 • homologizované úpravy vozidiel, podľa cien platných v rámci SR podľa cenníka

Servis​:

 • 50% zľava na prácu a 10% zľava na materiál (náhradné diely, platí aj pre príslušenstvo)
  (platí pre vozidlá všetkých značiek, ktoré sieť IMPA zastupuje)

 

Mimoriadne výhody IMPA pre držiteľov preukazu ZŤP:

 • výhodné ceny jazdených vozidiel všetkých značiek so zárukou

 • vyhradené parkovacie miesto pre ZŤP

 • bezbariérový prístup

 • pick up servis v rámci Bratislavy / Žiliny zdarma (odvoz – dovoz zákazníka, odvoz – dovoz vozidla)

 • upravené vozidlo na ručné riadenie – spojka, brzda, plyn s možnosťou zapožičania

 • individuálny prístup

 • zvýhodnené tarify pri využití odťahovej služby

 • priame spojenie emailom na adrese: ztp@impa.sk

 • jediný blog so všetkými informáciami na jednom mieste: www.autopreztp.sk