Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 2017


Na osobnú asistenciu: ak ste odkázaný na osobnú asistenciu, najskôr od 6.roku veku do dovŕšenia 65. roku veku.
Jeho výška je 2,78 € na hodinu

Na prepravu: možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac
101,78 €.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov: výška príspevku na diétne stravovanie je mesačne: v prvej skupine 37,03
€, v druhej skupine 18,52 €, v tretej skupine 11,12 €, príspevok súvisiaci s hygienou alebo opotrebovaním šatstva
,bielizne, obuvi a bytového zariadenia : 18,52 €, príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta:
33,32 €, príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom : 44,43 €

Príspevok na opatrovanie: max. výška : celodenne na 1 osobu – 249,35 €, celodenne viac osôb – 323,36 €,
čiastočne na 1 osobu – 223,44 €, čiastočne viac osôb – 304,87 €, kombinovane viac osôb – 315,96 €

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu: najviac v sume 8 630,42 €, výška príspevku
na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 €, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 € a druhého
načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti
od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky: cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia: výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho
zariadenia a príjmu osoby s ŤZP, najviac 11 617,88 €

Na kúpu osobného auta: cena sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57€, príspevok je najviac 6 638,79 € a na
auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 €

Na úpravu osobného auta: suma je najviac 6 638,79 €, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie
presiahnuť sumu 6 638,79 €

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže: suma je maximálne 6 638,79, na úpravu garáže maximálne
1 659,70€

 

Píšte nám: ztp@impa.sk

Sledujte náš blog Auto pre ZŤP alebo nás sledujte na facebooku ?

ĎAKUJEME