Happy handicapped woman on a wheelchair over a green meadow
Zvýšenie ochrany príjmu osoby s ŤZP: Zvýšila sa na 1,7 násobok životného minima pre jednu plnoletú FO – na 336,753€ […]

Zmeny v legislatíve