Happy handicapped woman on a wheelchair over a green meadow
Zvýšenie ochrany príjmu osoby s ŤZP: Zvýšila sa na 1,7 násobok životného minima pre jednu plnoletú FO – na 336,753€ […]

Zmeny v legislatíve


e44139f5553cf1248be11a89c2ca5f30
Úprava výšky peňažného príspevku na opatrovanie ŤZP, zvýšenie ochrany príjmu, ako aj predĺženie obdobia dôchodkového poistenia pre opatrovateľov sú zmeny, […]

Príspevok na opatrovanie ZŤP má stúpnuť