e44139f5553cf1248be11a89c2ca5f30
Úprava výšky peňažného príspevku na opatrovanie ŤZP, zvýšenie ochrany príjmu, ako aj predĺženie obdobia dôchodkového poistenia pre opatrovateľov sú zmeny, […]

Príspevok na opatrovanie ZŤP má stúpnuť